Våra Fastigheter

Tälle 23:8 – Centrumhuset

Centrumhuset är Ljusdals enda galleria. Den ligger mitt i centrum en pitch från järnvägsstationen. Butiksmixen gör gallerian spännande. Avsaknaden av de stora och likformiga butikskedjorna gör att Centrumhuset lockar köpare från bl.a. Hudiksvall och Bollnäs. Utöver butikerna finns serveringar och övrig service som frisör. Utöver dessa har Arbetsförmedlingen sina lokaler i fastigheten.
Den uthyrningsbara ytan är 4 024 kvm.

Länk till Centrumhusets egen hemsida.

Hitta hit


Norrkämsta 16:3 – Industri- och Företagspark

Norrkämsta Industri- och Företagspark ligger ett par km nordväst om centrala Ljusdal längs med Norrkämsta leden 8 – 20. Fastigheten har en markareal på 80 865 kvm. Fastigheten är bebyggd med ett flertal byggnader, tre större och fem mindre, innehållande främst lager- och industrilokaler samt en mindre del kontor- och butikslokaler. Byggnaderna är huvudsakligen uppförda under perioden 1977-1982 och därefter delvis ombyggda och anpassade efter hyresgästernas önskemål.
Den uthyrningsbara ytan är 15 900 kvm. Det finns mark att bygga ytterligare byggnader som t.ex. logistik eller lättare industri.

Hitta hit


Norrkämsta 17:2 – DHL huset

Fastigheten är belägen på Norrkämstaleden 7 ett par km nordväst om centrala Ljusdal. På fastigheten är uppförd en kontorsbyggnad i två våningsplan. Byggnaden uppfördes 1992 och byggdes till 2015. DHL flyglogistik hyr fr.o.m. september 2018 hela fastigheten som har en uthyrningsbar yta på 2 300 kvm. Markarealen är 17 705 kvm. Förutsättningar föreligger att kunna bygga till fastigheten.

Hitta hit


Östernäs 14:4 – Byggfakta

Fastigheten ligger i centrala Ljusdal strax söder om Resecentrum. Läget och miljön intill Kyrksjön är ett av Östernäs bästa. Fastigheten är bebyggd med en kontorsbyggnad i ett våningsplan. Byggnaden uppfördes 1962 och totalombyggdes till moderna kontor 2001. Den uthyrningsbara ytan är 1 695 kvm. Fastigheten är fullt uthyrd till Byggfakta Docu Sweden AB.

Hitta hit