Om Ljusdals kommun

Ljusdals kommun

Ljusdals kommun är en inlandskommun i nordvästra delen av Gävleborgs län.
Kommunen ligger huvudsakligen i landskapet Hälsingland men en mindre del räknas till Dalarna.

Ljusdal har ingen dominerande industri istället flödar företagsamheten.
Kvoten företag 2 500 i förhållande till antalet innevånare drygt 19 000 är en av de högsta i landet. Ljusdal kommun har en positiv syn på företagsamhet och entreprenörskap samt välkomnar nya företag.

Ljusdal kommun och dess näringspolitiska stiftelse Närljus har under flera år arbetat för att i området Bränta etablera ett centrum för utveckling av cirkulär och miljövänlig livsmedelsproduktion med fokus på grönsaker och fisk. Första etappen är en cirkulär fiskodling på 2 000 ton Regnbåge om året och kommer sysselsätta 20 – 30 personer.
Produktionen beräknas starta vid årsskiftet 2018-2019. På sikt beräknas hundratals anställda.

I Ljusdal finns drivkraften och andra viktiga faktorer som mark, vatten, energi och arbetskraft att skapa ett kluster av olika odlare och även vidareförädling av fisk.

Ljusdal Fastigheter AB kommer att på vårt sätt genom att investera i fastigheter vara en del i denna intressanta satsning.