Om oss

Ljusdal Fastigheter AB

Ljusdal Fastigheter AB bildades i början av 2018 av Magnus Fernqvist, Christer och Stefan Henriksson.
Bolaget förvärvade under våren 2018 Diös samtliga fastigheter i Ljusdal, vilket inkluderar Centrumhuset i Ljusdal, Norrkämsta Industri- och företagspark och ett par kontorsfastigheter med DHL och Byggfakta Docu som hyresgäster.

Ljusdal Fastigheter AB är inriktat på ett långsiktigt aktivt ägande av fastigheter huvudsakligen i Ljusdal.
Målsättningen är att i nära samarbete med hyresgäster, kommun och övriga fastighetsägare vara med och bidra till Ljusdals utveckling och spännande visioner.

Primärt kommer Ljusdal Fastigheter AB att investera i logistik-, närings-, handels- och samhällsfastigheter.
Ljusdal Fastigheter AB ska stå för hög kvalitet, professionalitet, långsiktighet, flexibilitet och korta beslutsvägar.