Stefan Henriksson
email: stefan@ljusfast.se
mobil: 0706-522475

Ägare till bolaget.
Stefan äger fastighetsbolag med Samhällsfastigheter. Stefan har lång erfarenhet av fastighetsmarknaden och har drivit eget företagande i över 25 år. Stefan är styrelseledamot i externa fastighetsbolag och stiftelser. Stefan är civilekonom från Stockholms Universitet.