Magnus Fernqvist
email: magnus@ljusfast.se
mobil: 0708-567612

Ägare till bolaget.
Förutom Ljusdal Fastigheter AB äger Magnus Fernqvist Magne Group som i sin tur äger olika fastighetsbolag med bl.a. Samhällsfastigheter som äldreboenden, LSS och särskola. Kontor, lager, hotell och storkök ingår även bland fastigheterna. Fastigheterna är belägna i Sollentuna. Magnus har över 30 års erfarenhet av fastighetsmarknaden i olika ledande roller som bl.a. kommersiell mäklare i USA och Sverige, fastighetschef, styrelseledamot i börsnoterade bolag och ideella organisationer som FIABCI och Aspect (numera Samhällsbyggarna). Magnus är tingsmeriterad jurist.